Gezondheidcentrum InGang15 Hilversum eerstelijns psychologie Ernst Strubbe Hanneke de Vries
       Psychologie
                
Wat is een eerstelijnspsycholoog?
De eerstelijnspsycholoog is een ‘psycholoog dichtbij huis’, iemand die een probleem snel en praktisch aanpakt. De eerstelijnspsycholoog is een generalist: de behandelingen zijn toegankelijk voor een
breed publiek qua leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. De psycholoog biedt psychodiagnostiek
en kortdurende psychologische behandeling, preventie en consultatie. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden, gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van psychische klachten. Maatwerk is het uitgangspunt: per persoon wordt gekeken naar de best passende werkwijze en technieken. Steeds wordt concreet gewerkt aan het doel, namelijk dat u
zonder hulpverlening verder kan en dat uw klachten niet erger worden.Een eerstelijnspsycholoog kan u helpen als u last heeft van:

Over het algemeen zijn acht gesprekken met een eerstelijnspsycholoog voldoende om weer zelfstandig verder te kunnen. Eerstelijnspsychologische hulp wordt vergoed door de basisverzekering; u krijgt per kalenderjaar acht sessies vergoed. Per consult betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van €10.
Een standaardconsult duurt 45 minuten, maar er zijn ook andere vormen mogelijk (telefonisch consult, relatieconsult e.a.) In de meeste gevallen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.          Contact
            
Ernst Strubbe

  • telefoon: 06  2379 5720
  • email:
  • website:www.praktijkvandaag.nl